فهرست جملات تاکیدی مثبت

ـ من فردی شایسته باهوش توانا و دوست داشتنی هستم

ـ من به خودم و همه توانایی هایم ایمان و اعتماد کامل دارم

ـ من سرشار از انرژی مثبت و حس زندگی هستم

ـ من انتخاب میکنم که احساس خوبی در مورد خودم داشته باشم

ـ در دنیای من همه چیز عالیست

ـ من با مسئولیت پذیری به دنیا نگاه میکنم

ـ من شگفت انگیزم و ارزش خودم را میدانم

ـ من به خودم عشق بدون شرط هدیه میکنم

ـ من فوق العاده هستم

ـ من در هر لحظه و هر جا دوست داشتنی ام و عاشق خودم و زندگی ام هستم

ـ من مهمترین شخص زندگی خودم هستم

ـ من قدرتمند هستم و توانایی اداره کردن زندگی ام را به بهترین شکل دارم

ـ من خودم را همین گونه که هستم کاملا دوست دارم و می پذیرمراهنمای استفاده :

1ـ قبل از استفاده از فایل ها ، یک لیوان آب میل کنید
2ـ کمی بدن و ذهن خود را با تنفس ریلکس کنید
3ـ بهتر است قبل از شنیدن فایل ها کمی مدیتیشن تنفسی انجام دهید
4ـ برای اثرگذاری بهتر حتما از هدفون استاندارد استفاده کنید
5ـ چشمان خود را ببندید و با تمرکز موسیقی گوش کنید
6ـ می توانید با توجه به موضوع فایل از تصویر سازی ذهنی استفاده کنید
نکات مهم:
1ـ فایل ها را با فاصله 2 تا 3 ساعت از یکدیگر گوش کنید
2ـ در زمان خستگی و موقع خواب بهتر است از فایل ها استفاده نکنید
3ـ مدت زمان تاثیرگذاری فایل ها بر ذهن حداقل یک ماه میباشد
4ـ تا زمان به نتیجه مطلوب رسیدن میتواند از فایل ها استفاده کنید

سابلیمینال فارسی عزت نفس
افزایش عزت نفس در زندگی با جملات تلقینی پنهان

یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگی
موسیقی درمانی مخصوص / جملات تاکیدی خانم لوئیز هی / فرکانس درمانی تتا

درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:
فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار کلمات تلقینی مثبت در این فایل ها به مرور موانع ذهنی موجود را با باورهای مثبت جایگزین خواهد کرد و در طول زمان ، ضمیر ناخودآگاه شما تلقینات را قبول کرده و رفتار شما براساس آن تغییر می‌کند .