فهرست جملات تاکیدی مثبت

ـ من خود را دوست دارم و تایید میکنم.
ـ رها کردن گذشته شادی انگیز است.
ـ من در کمال محبت از ذهن بدن و عواطفم مراقبت میکنم
ـ من به خاطر اتفاقات گذشته خودم را میبخشم
ـ من از سرزنش کردن خود و دیگران دست میکشم.
ـ من یک انسان ارزشمند هستم.
ـ من تمام ناراحتی های دوران کودکی خودم را میبخشم
ـ من خودم را از گذشته ام رها میکنم.
ـ من برای تمام تجربیات ارزشمند گذشته ام سپاسگزارم.
ـ من  واکنش به گذشته رو متوقف میکنم و روی زندگی در زمان حال تمرکز میکنم.
ـ من تمام اتفاقات گذشته رو به عنوان بخشی از وجودم می پذیرم و رهاشون میکنم.

1ـ قبل از استفاده از فایل ها ، یک لیوان آب میل کنید
2ـ کمی بدن و ذهن خود را با تنفس ریلکس کنید
3ـ بهتر است قبل از شنیدن فایل ها کمی مدیتیشن تنفسی انجام دهید
4ـ برای اثرگذاری بهتر حتما از هدفون استاندارد استفاده کنید
5ـ چشمان خود را ببندید و با تمرکز موسیقی گوش کنید
6ـ می توانید با توجه به موضوع فایل از تصویر سازی ذهنی استفاده کنید
نکات مهم:
1 ـ فایل ها را با فاصله 2 تا 3 ساعت از یکدیگر گوش کنید
2 ـ در زمان خستگی و موقع خواب بهتر است از فایل ها استفاده نکنید
3 ـ مدت زمان تاثیرگذاری فایل ها بر ذهن حداقل یک ماه میباشد
4 ـ تا زمان به نتیجه مطلوب رسیدن میتواند از فایل ها استفاده کنید
5 ـ فایل های سابلیمینال به عنوان کمک به رفع موانع ذهنی استفاده می گردد و به هیچ عنوان جایگزین درمان های پزشکی و رایج نمی باشد. در صورت مصرف داروهای شیمیایی، برای استفاده از این فایل ها می توانید با پزشک خود مشورت کنید.

سابلیمینال فارسی احساس گناه
کمک به رفع احساس گناه و بخشش خود با جملات تلقینی پنهان

یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگی
موسیقی درمانی / جملات تاکیدی خانم اوئیز هی / فرکانس تتا

درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:
فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار کلمات تلقینی مثبت در این فایل ها به مرور موانع ذهنی موجود را با باورهای مثبت جایگزین خواهد کرد و در طول زمان ، ضمیر ناخودآگاه شما تلقینات را قبول کرده و رفتار شما براساس آن تغییر می‌کند .