فهرست جملات تاکیدی مثبت

ـ من خود را کاملا می پذیرم و به کودک درونم احترام می گذارم.

ـ من کودک درونم را آرام میکنم و ما در کنار هم ایمن هستیم.

ـ من لایق داشتن بهترین زندگی هستم.

ـ من ذهن و قلبم را پرورش میدهم و از کودک درون خویش به خوبی مراقبت میکنم.

ـ من مایلم که ببخشم و به رهایی برسم.

ـ من به کودک درونم اجازه میدهم که شکوفا شود.

ـ کودک درون من عمیقا مورد مهر و عشق است.

ـ من کودک درونم را دوست دارم و از آن حمایت میکنم.

ـ من کودک درونم را عاشقانه در آغوش میگیرم .

ـ من در خدمت کودک درونم هستم.

ـ من همیشه کودک درونم را دوست خواهم داشت.

ـ من به کودک درونم آن عشقی را که همیشه می خواسته است می دهم.

ـ کودک درون من با ایمنی و امنیت به سر میبرد.

ـ من در این لحظه خودم را به طور کامل دوست دارم.

ـ من کودک درونم را با عشق در بر میگیرم.

1ـ قبل از استفاده از فایل ها ، یک لیوان آب میل کنید
2ـ کمی بدن و ذهن خود را با تنفس ریلکس کنید
3ـ بهتر است قبل از شنیدن فایل ها کمی مدیتیشن تنفسی انجام دهید
4ـ برای اثرگذاری بهتر حتما از هدفون استاندارد استفاده کنید
5ـ چشمان خود را ببندید و با تمرکز موسیقی گوش کنید
6ـ می توانید با توجه به موضوع فایل از تصویر سازی ذهنی استفاده کنید

نکات مهم:
1 ـ فایل ها را با فاصله 2 تا 3 ساعت از یکدیگر گوش کنید
2 ـ در زمان خستگی و موقع خواب بهتر است از فایل ها استفاده نکنید
3 ـ مدت زمان تاثیرگذاری فایل ها بر ذهن حداقل یک ماه میباشد
4 ـ تا زمان به نتیجه مطلوب رسیدن میتواند از فایل ها استفاده کنید
5 ـ فایل های سابلیمینال به عنوان کمک به رفع موانع ذهنی استفاده می گردد و به هیچ عنوان جایگزین درمان های پزشکی و رایج نمی باشد. در صورت مصرف داروهای شیمیایی، برای استفاده از این فایل ها می توانید با پزشک خود مشورت کنید.

سابلیمینال فارسی کودک درون
آشتی با کودک درون به کمک جملات تلقینی پنهان

یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگی
موسیقی درمانی / جملات تاکیدی خانم لوئیز هی / فرکانس تتا

درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:
فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار کلمات تلقینی مثبت در این فایل ها به مرور موانع ذهنی موجود را با باورهای مثبت جایگزین خواهد کرد و در طول زمان ، ضمیر ناخودآگاه شما تلقینات را قبول کرده و رفتار شما براساس آن تغییر می‌کند .