فهرست جملات تاکیدی مثبت

ـ من توانا و با لیاقت هستم و بهترین موقعیت ها را به خود جذب میکنم

ـ من برای تمام چیزهایی که در زندگی ام دارم سپاسگزارم

ـ من افراد و موقعیت های بسیار خوب را به زندگی و کارم جذب میکنم

ـ همیشه در کار و زندگی ام درهای جدیدی برای پیشرفت به رویم باز میشود

ـ من برای پذیرش کامیابی کاملا باز و پذیرا هستم

ـ تمام امکانات به روی من گشوده هستند و از جانب هر کس و هر سو نیکی هایی دریافت میکنم

ـ من خودم را درست همین شکلی که هستم دوست دارم و میپذیرم

ـ من شایسته بهترین ها هستم و هم اکنون بهترین ها را می پذیرم

ـ همه آن چیزهایی که من نیاز دارم در زمان و مکان مناسب به دستم میرسند

ـ من غنا و فراوانی را به زندگی ام فرا می خوانم

راهنمای استفاده :
1ـ قبل از استفاده از فایل ها ، یک لیوان آب میل کنید
2ـ کمی بدن و ذهن خود را با تنفس ریلکس کنید
3ـ بهتر است قبل از شنیدن فایل ها کمی مدیتیشن تنفسی انجام دهید
4ـ برای اثرگذاری بهتر حتما از هدفون استاندارد استفاده کنید
5ـ چشمان خود را ببندید و با تمرکز موسیقی گوش کنید
6ـ می توانید با توجه به موضوع فایل از تصویر سازی ذهنی استفاده کنید
نکات مهم:
1ـ فایل ها را با فاصله 2 تا 3 ساعت از یکدیگر گوش کنید
2ـ در زمان خستگی و موقع خواب بهتر است از فایل ها استفاده نکنید
3ـ مدت زمان تاثیرگذاری فایل ها بر ذهن حداقل یک ماه میباشد
4ـ تا زمان به نتیجه مطلوب رسیدن میتواند از فایل ها استفاده کنید

سابلیمینال فارسی کامیابی
کمک به افزایش کامیابی در کار و زندگی با جملات تلقینی پنهان

یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگی
موسیقی درمانی مخصوص / جملات تاکیدی خانم لوئیز هی / فرکانس تتا

درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:
فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار کلمات تلقینی مثبت در این فایل ها به مرور موانع ذهنی موجود را با باورهای مثبت جایگزین خواهد کرد و در طول زمان ، ضمیر ناخودآگاه شما تلقینات را قبول کرده و رفتار شما براساس آن تغییر می‌کند .