فهرست جملات تاکیدی مثبت

ـ من در برابر انرژی ها ارتعاشات منفی کاملا ایمن هستم
ـ تمام انرژی های منفی از ذهن و جسم من به راحتی خارج می شوند
ـ سیستم ایمنی بدن من در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد
ـ من در سلامتی کامل هستم
ـ در جهانم همه چیز نیکوست
ـ من سرشار از انرژی مثبت و حس زندگی هستم
ـ من در امنیت و ایمنی به سر میبرم
ـ من به خودم و دیگران انرژی مثبت می دهم
ـ زندگی از من کاملا حمایت میکند
ـ من به فرایند زندگی کاملا اعتماد دارم
ـ من بابت تمام چیزهایی که در زندگی ام دارم سپاسگزارم
ـ من همواره انرژی های مثبت را به خودم جذب میکنم
ـ من سلامتی و فراوانی را به خود جذب میکنم
ـ من از زندگی ام لذت میبرم

1ـ قبل از استفاده از فایل ها ، یک لیوان آب میل کنید
2ـ کمی بدن و ذهن خود را با تنفس ریلکس کنید
3ـ بهتر است قبل از شنیدن فایل ها کمی مدیتیشن تنفسی انجام دهید
4ـ برای اثرگذاری بهتر حتما از هدفون استاندارد استفاده کنید
5ـ چشمان خود را ببندید و با تمرکز موسیقی گوش کنید
6ـ می توانید با توجه به موضوع فایل از تصویر سازی ذهنی استفاده کنید

نکات مهم:
1 ـ فایل ها را با فاصله 2 تا 3 ساعت از یکدیگر گوش کنید
2 ـ در زمان خستگی و موقع خواب بهتر است از فایل ها استفاده نکنید
3 ـ مدت زمان تاثیرگذاری فایل ها بر ذهن حداقل یک ماه میباشد
4 ـ تا زمان به نتیجه مطلوب رسیدن میتواند از فایل ها استفاده کنید
5 ـ فایل های سابلیمینال به عنوان کمک به رفع موانع ذهنی استفاده می گردد و به هیچ عنوان جایگزین درمان های پزشکی و رایج نمی باشد. در صورت مصرف داروهای شیمیایی، برای استفاده از این فایل ها می توانید با پزشک خود مشورت کنید.

سابلیمینال فارسی زندگی سالم

رفع انرژِی های منفی / افزایش انرژی های مثبت
سلامتی جسم و ذهن / و … کمک به تقویت سیستم ایمنی

یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگی
ـ موسیقی درمانی مخصوص
ـ جملات تاکیدی مثبت خانم لوئیز هی (پنهان در موسیقی)
ـ فرکانس درمانی تتا

درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:
فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار کلمات تلقینی مثبت در این فایل ها به مرور موانع ذهنی موجود را با باورهای مثبت جایگزین خواهد کرد و در طول زمان ، ضمیر ناخودآگاه شما تلقینات را قبول کرده و رفتار شما براساس آن تغییر می‌کند .