فهرست جملات تاکیدی مثبت

ـ من برای خودم کافی هستم.
ـ من انسان دوست داشتنی، منحصر بفرد و ارزشمندی هستم.
ـ من با تمام وجود با خودم خوشحال و راحت هستم.
ـ من خودم را همین گونه که هستم کاملا دوست دارم و می پذیرم.
ـ من خودم را کاملا باور دارم و به خودم افتخار میکنم.
ـ من با خودم مهربان هستم.
ـ امروز من خودم را انتخاب میکنم.
ـ من از خودم در هر زمان به خوبی مراقبت میکنم.
ـ دوست داشتن خودم راحت و طبیعی است.
ـ من به خودم عشق بی قید و شرط هدیه می دهم.
ـ من به خودم احترام میگذارم.
ـ با دوست داشتن خودم میتوانم دیگران را بیشتر دوست داشته باشم.
ـ من سرشار از عشق هستم و اجازه میدهم عشق به خودم هر روز بیشتر شود.
ـ من رابطه ای دوست داشتنی با جسمم دارم.
ـ من آزاد هستم که خودم باشم.
ـ من به تنهایی از زندگی ام لذت میبرم.

1ـ قبل از استفاده از فایل ها ، یک لیوان آب میل کنید
2ـ کمی بدن و ذهن خود را با تنفس ریلکس کنید
3ـ بهتر است قبل از شنیدن فایل ها کمی مدیتیشن تنفسی انجام دهید
4ـ برای اثرگذاری بهتر حتما از هدفون استاندارد استفاده کنید
5ـ چشمان خود را ببندید و با تمرکز موسیقی گوش کنید
6ـ می توانید با توجه به موضوع فایل از تصویر سازی ذهنی استفاده کنید

نکات مهم:
1 ـ فایل ها را با فاصله 2 تا 3 ساعت از یکدیگر گوش کنید
2 ـ در زمان خستگی و موقع خواب بهتر است از فایل ها استفاده نکنید
3 ـ مدت زمان تاثیرگذاری فایل ها بر ذهن حداقل یک ماه میباشد
4 ـ تا زمان به نتیجه مطلوب رسیدن میتواند از فایل ها استفاده کنید
5 ـ فایل های سابلیمینال به عنوان کمک به رفع موانع ذهنی استفاده می گردد و به هیچ عنوان جایگزین درمان های پزشکی و رایج نمی باشد. در صورت مصرف داروهای شیمیایی، برای استفاده از این فایل ها می توانید با پزشک خود مشورت کنید.

سابلیمینال فارسی عشق به خود

کمک به دوست داشتن و پذیرش خود با جملات تلقینی پنهان

یک فایل موسیقی MP3 با سه ویژگی
ـ موسیقی درمانی مخصوص
ـ جملات تاکیدی مثبت (پنهان در موسیقی)
ـ فرکانس درمانی تتا

درباره فایل های موسیقی سابلیمینال:
فایل های سابلیمینال، نوعی خودهیپنوتیزم و تلقین به ضمیر ناخودآگاه هستند. پیام‌ها در موسیقی ، درست زیر سطح شنوایی شما قرار دارند و به صورت مستقیم قابل شنیدن نیستند و بدین ترتیب ـ بدون مقاومت ذهنی ـ تاثیری بیشتر بر ناخودآگاه خواهند داشت. تکرار کلمات تلقینی مثبت در این فایل ها به مرور موانع ذهنی موجود را با باورهای مثبت جایگزین خواهد کرد و در طول زمان ، ضمیر ناخودآگاه شما تلقینات را قبول کرده و رفتار شما براساس آن تغییر می‌کند .