در این قسمت آلبوم های موسیقی مخصوص یوگا، ریلکسیشن، مدیتیشن و آرامش بخشی به فروش میرسد.

آلبوم موسیقی رهایی
موسیقی مدیتیشن، ریلکسیشن و یوگا

آهنگسازی و تنظیم: علیرضا عباسی

آلبوم موسیقی ناماسته
موسیقی مدیتیشن، ریلکسیشن و یوگا

آهنگسازی و تنظیم: علیرضا عباسی

آلبوم چاکراها
موسیقی و فرکانس متعادل سازی چاکراها

آهنگسازی و تنظیم: علیرضا عباسی